5 saker som din flyttfirma ogärna flyttar

Det är allt som oftast bökigt och stökigt att flytta till en ny bostad. En av anledningarna till detta är att man ofta finner saker man glömt i garderoben, vilket medför att du tvingas ägna mer eller mindre en heldag åt att kasta skräp, skänka bort prylar eller anordna en loppis. Det kan också vara så att vill ta med dig dina nyfunna saker till den nya bostaden, men du bör tänka dig för innan du väljer detta alternativ – det finns nämligen vissa saker som din flyttfirma kan komma att vägra flytta.

1. Farliga ämnen och föremål

Saker som gamla fyrverkeripjäser eller andra explosiva föremål, samt öppnade färgburkar och liknande som riskerar att spillas under transport utgör en brandrisk. Du bör därför inte bli förvånad om din flyttfirma tvingar dig lämna kvar dessa saker. Fråga gärna flyttfirman om vilken försäkring de har. I de allra flesta fall täcker den inte farliga föremål, eftersom flyttfirmor generellt sett inte har den kunskap som krävs för att på bästa sätt hantera dessa.

2. Djur

Djur utgör ett problem för många flyttfirmor. Om du är hjärtlös nog att ställa din hund- eller kattbur tillsammans med de flyttkartonger som ska transporteras till din nya boastad, kommer din flyttfirma sannolikt att meddela dig att de vägrar transportera djuret. Få flyttfirmor låter dig ens frakta ditt husdjur i bur i framsätet på lastbilen, och de kommer förmodligen inte heller låta dig sitta där. Därför är det upp till dig att transportera dig själv och din familj, samt eventuella husdjur, till er nya bostad.

3. Byggmaterial

Du kanske har byggmaterial såsom tegelstenar, glasskivor, träplankor, stora rör och liknande som blivit över i samband med en renovering av erixon bland flyttfirmor göteborg eller annan byggnation som du förvarar på din fastighet? Om så är fallet, bör du inte förvänta dig att en flyttfirma kommer hjälpa dig att packa ner dessa tillsammans med resten av ditt bohag.

Den främsta anledningen till detta är att långt ifrån alla fordon är kapabla att frakta sådana föremål. Dessutom krävs ofta en lyftkran eller något annat ytterligare fordon för att lasta på och av dessa. Därför behöver du anlita ett byggbolag för att flytta denna typ av föremål åt dig. Din flyttfirma kommer med största sannolikhet lämna kvar eventuellt byggmaterial på din fastighet.

4. Mindre motorfordon

Det finns många flyttfirmor som specialiserar sig på att transportera motorfordon. Detta är dock en tjänst som en “vanlig” flyttfirma som är specialiserade på att flytta bohag sällan erbjuder. Även om du bara har några kartonger med saker och din dyrgrip till motorcykel enkelt ryms inuti lastbilen, kan flyttfirman därför välja att avböja din förfrågan om att få transportera denna tillsammans med resten av ditt bohag. Om det istället rör sig om en cykel eller moped kan situationen vara en annan.

5. Flyglar

Pianon är ett ganska udda föremål som de flesta flyttfirmor ändå kommer ge sig på att försöka transportera. Vanliga pianon är sällan något problem, men flyglar är lite knepigare eftersom de inte bara finns i en viss storlek och viktklass. Om ditt bohag inkluderar en flygel gör du bäst i att fråga din flyttfirma om de kan transportera denna.