Att flytta kan innebära att en flyttanmälan ska göras 

När du ska flytta och framför allt få en ny folkbokföringsadress ska du göra en så kallad flyttanmälan hos Skatteverket. Det är viktigt att ha rätt adress registrerad, det är nämligen så de svenska myndigheterna hittar dig, liksom andra aktörer. 

Det är gratis att göra en flyttanmälan 

Den här typen av formell flyttanmälan är gratis att göra. Du gör den enkelt via Skatteverkets digitala tjänster och hur du går till väga kan du läsa mer om längre fram i artikeln. 

Det är skillnad på att anmäla flytt och att anmäla adressändring, dessa saker görs via två olika tjänster. Om du ska låta eftersända post betalar du en liten avgift. En vanlig adressändring är dock gratis, precis som flyttanmälan. 

Tänk på att göra din anmälan innan flytten 

Flyttanmälningen ska helst skickas in innan du flyttar in i den nya bostaden med flyttfirma stockholm. Den bör göras absolut senast en vecka efter inflyttningen. 

Tänk dock på att anmälan räknas först från den dag den kommit in till Skatteverket. Av den anledningen skadar det inte att ha lite framförhållning och att ta itu med de formella måstena så snart som möjligt.

Så anmäler du flytten via Skatteverket 

Så hur gör du då en formell flyttanmälan via Skatteverket? Tack vare modern teknik går det väldigt smidigt till. Du kan antingen söka på ”flyttanmälan” på Skatteverket.se eller så kan du gå direkt till sidan Skatteverket.se/flytta. 

Därifrån loggar du sedan in dig på e-tjänsterna med hjälp av exempelvis mobilt BankID. Informationen du ska fylla i sträcker sig från personnumret till den nya adressen. Du kan även anmäla flytt för övriga i ditt hushåll (med reservation för övriga parters samtycke). 

Enklaste sättet att göra detta är så klart att följa Skatteverkets pedagogiska upplägg i e-tjänsten. Om du däremot inte har tillgång till nätet och e-tjänsterna kan du fylla i Skatteverkets blankett för flyttning inom Sverige, kallad SKV 7845. 

Vårdnadshavaren kan anmäla barnets flytt 

Förutom att anmäla din egen flytt kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska flytta till en ny adress. Men för att anmälan ska gå igenom måste båda vårdnadshavarna ge sina samtycken, om det nu finns två. 

Flyttanmälanstjänsten är konstruerad för att den andre parten enkelt ska kunna ge sitt samtycke, både för sin egen och för barnets del. Personen gör en snabb inloggning på “Lämna samtycke”, signerar och sedan är det klart. 

Om samtycke från den andre parten saknas kommer Skatteverket i stället posta en samtyckesblankett till denne. 

Komplettera med eftersändning av post 

Det räcker i stort sett att göra en flyttanmälan för att myndigheterna ska få din adress och därmed skicka sin post rätt. Men för all annan post måste du göra en adressändring och eventuellt en eftersändning, annars är det inte säkert att exempelvis räkningarna kommer fram. 

För att anmäla adressändringen och eftersändningen använder du Svensk adressändrings tjänster på Adressandring.se. Även de har e-tjänster som du får tillgång till via en BankID-inloggning.