Gör dig mer medveten under flytten

Att expandera sitt medvetande är det mest gynnsamma för en varelse på alla punkter. En varelse kan tro och tänka att den kan göra sig mer nytta på något annat sätt men det är blott ett spel av den inneboende magikern som huserar i vårt intellekt. Ett expanderat medvetande eller energifält bär med sig allt vi kan tänka oss vilja ha i materiell väg. En meditation är alltså inte bara mer givande rent känslomässigt eller spirituellt utan är även mer givande för exempelvis ens karriär än att jobba extra övertid – hur det kommer att visa sig är svårt att förutse och ibland ofta svårt att se och uppskatta när det väl infaller, eftersom hjärnan snabbt förklarar genombrottet eller framgången på sätt som påvisar att det var ”hårt arbete” och inte meditation som skapade förutsättningen för framgång.

Att flytta är ett tillfälle att expandera

Under en flytt har vi massor av uppgifter som skall utföras, uppgifter som vi inte nödvändigtvis behöver tänka så mycket under tiden vi utför. Alltså har vi chansen att meditera under tiden vi utför dem, om man är ovan vid att meditera kan det vara svårt att glida in i vissa typer av meditation under tiden man gör andra saker, desto bättre man blir på att meditera desto lättare blir det. Dock är vissa meditationer enkla för dem flesta. Att praktisera medveten närvaro i stunden kan nästan vem som helst göra under tiden med flyttfirma göteborg utför monotona uppgifter som att packa ner saker. Praktisera då på att vara i stunden och utför den handling du utför. Tänk inte på framtid eller förflutet, var bara där du är och gör det du gör.

Expandera genom att boka flyttfirma

Låt din expansion involvera en flyttfirma. Det gör flytten så mycket skönare att jag inte kan rekommendera flyttfirma nordiska det nog. En flyttfirma är för mig ett grundkrav för att jag ens ska kunna tänka mig att flytta. Så gör dig själv en tjänst och ringa och boka en flyttfirma direkt när du vet vilket datum du flyttar. Det är definitivt värt pengarna att slippa samordna och utföra själva flytten med allt bärande och dylikt det innefattar.