Varför vill du flytta?

Det finns många anledningar till att byta ort, det kan vara att man har fått jobb på en annan ort, eller att man bara vill testa något nytt. Oavsett tycker jag att det är ett modigt steg och troligen något som kommer att vara utvecklande – särskilt om man har rätt attityd när man gör det. Om man varit fast på samma jobb, i samma situation i många år, kanske i samma förhållande, gjort samma saker på helgen och man har inte känt att man utvecklats något särskilt. Det har mest varit samma – då är det nästan alltid bra att byta ort för att få nya perspektiv och ny energi in i vardagen.

Dra maximal nytta av din flytt

Om du väljer att ha rätt attityd gentemot din flytt så kan du dra maximal nytt av den, det kan vara allt från att ha kontakt med din flyttfirma till att leta efter ett nytt boende. Allting är en möjlighet för dig att se en reflektion av dig själv och på såflektion av dig själv och på sdter ett nytt boende. Allting är en möjlighet för dig att se en reflektion av dig själv och på sdå sätt lära känna dig själv bättre. Att få nya reflektioner av sitt inre genom att testa saker i yttervärlden kan vara ett bra sätt att komma närmare sig själv. Så länge man inte trasslar in sig i reflektionerna och börja tyda för mycket i dem, eller identifiera sig för mycket med dem, i sådana fall så börjar det jobba emot ens utveckling och man börjar snabbt stagnera igen.